Publicerad: 2017-04-06

Hållbarhet

Träffa vår nya hållbarhetsstrateg

Nu har vi fått en hållbarhetsstrateg.Vår servicedesigner, Stina Behrens, har mångårig erfarenhet av hållbarhetsfrågor och sitter i Cradlenets styrelse (ett nätverk som jobbar med att tillämpa och sprida cirkulär ekonomi) och hon kommer numera att även jobba med hållbarhetsfrågor. För att ni ska lära känna henne och förstå varför vi tycker att servicedesign och hållbarhet går hand i hand har vi ställt tre frågor till henne.

Varför bör organisationer jobba med hållbarhetsfrågor?

– Utöver att företag behöver ta sitt samhällsansvar så bygger även strategiska hållbarhetssatsningar kundlojalitet. Om en kund står och väljer mellan ett företag där man vet att det ena tagit ansvar, och det andra företaget inte har gjort det, så kommer kunden antagligen välja det ansvarsfulla företaget.

Ser du några tendenser inom hållbarhet?

– Som en del i den hållbara utvecklingen börjar många titta på cirkulära affärsmodeller. I förflyttningen från linjär till cirkulär ekonomi kommer många företag behöva utveckla nya tjänster och affärsmodeller för att möta sina intressenters behov.

Hur kan servicedesign vara till hjälp för de som står inför hållbarhetsutmaningar?

– I denna förflyttning och förändringsprocess behöver vi förstå kunders attityd gentemot hållbarhet och cirkulära ekonomi, och därefter ta strategiska affärsbeslut. Här har servicedesign, tjänstedesign och design thinking en viktig roll att spela.

– Styrkan och hjärtat i servicedesign är att förstå mänskliga behov, drivkrafter och beteende, men också hinder för att ändra ett beteende. Denna kunskap är väldigt viktig när vi jobbar med innovation, förändring och utveckling. Vi behöver börja med grunden, att förstå människan och dess kontext, därefter kan vi börja fundera på hållbara tjänster och lösningar.