Publicerad: 2017-06-08

Ny undersökning

Hur kan servicedesign påverka hälsosektorn?

I november 2017 kommer Service Design Network att presentera en rapport om hur servicedesign kan påverka vård- och hälsosektorn. Syftet är att framhäva fördelarna med servicedesign inom området och vi vill därför att alla med erfarenheter ska vara med och bidra till rapporten. Transformator Design kommer att sitta i redaktionsrådet för rapporten som kommer presenteras i samband med Service Design Networks globala konferens i Madrid. 

Bidra genom att vara med i undersökningen här!

SNDhealthsurvey