Publicerad: 2017-02-24

Rapport om screening

Vårt förslag på ny screeningkallelse gav resultat

Efter nytt kallelsebrev, som vi hjälpte till att ta fram, gick 11 procent fler kvinnor till sin gynekologiska cellprovtagning. Det visar en studie som Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland nyligen genomförde.

Målet var att få fler kvinnor att regelbundet gå på cellprovtagning för att minska risken för livmoderhalscancer. Därför vände sig SKL till oss för att förstå hur kallelsen borde vara utformad och innehålla för att få fler kvinnor att delta i de nationella screeningprogrammen. Projektet resulterade i en mall för hur kallelsen borde vara utformad och vad den borde innehålla efter att ha lyssnat på målgruppen. Något som gav resultat! Läs mer om rapporten här.