Publicerad: 2017-02-02

SKL tar hjälp av Custellence

Custellence ska förbättra situationen för ensamkommande flyktingbarn

Förnyelselabbet drivs av Stiftelsen svensk industridesign (SVID) på intiativ av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Målet är att systematiskt förbättra situationen för ensamkommande flyktingbarn och de har valt att jobba med Custellence för att lyckas med detta. Läs mer om detta här.