Övrigt · 2016

Att få människor att ändra sitt beteende

Cirka 4,3 miljoner människor dör en för tidig död på grund av förgiftning för att de har lagat mat inomhus över öppen eld. Ny teknik kan förändra och förbättra levnadsvillkoren för miljontals människor men hur får man människor att förändra sitt beteende och ta till sig ny teknik? Detta försökte vi tillsammans med Stockholm Environment Institute (SEI) att ta reda på, ett projekt som tog oss till Kenya och Zambia.

Utmaning

Många projekt där man har introducerat förbättrade spisar i utvecklingsländer har tyvärr misslyckats. Problemet har varit för mycket fokus på teknologi och för lite fokus på beteendeförändring. Därför har tekniken inte tagits emot, eller gett den effekt, som man hoppats på. Vår utmaning var därför att på djupet förstå; vad driver en beteendeförändring? Genom att förstå detta hoppas SEI att kunna applicera dessa insikter på liknande utmaningar i framtiden. Parallellt med att ta reda på dessa insikter ville SEI även bli inspirerad av vår metod för att kunna vidareutveckla sina egna forskningsmetoder.

Resultat

Att förstå vilka drivkrafter som driver en beteendeförändring är komplext. Det räcker inte att titta på individens beteende utan du måste även titta på hela ekosystemet, vilka intressenter påverkar beteendeprocessen? Detta projekt gav SEI insikter de kan använda i framtida projekt men också inspiration och förståelse för hur ett servicedesign-förhållningssätt kan komplettera deras forskningsmetoder.

Nicklas Lemon

Kund & marknad

Strateg
+46 72 500 95 40
nicklas.lemon@transformatordesign.se

Står du inför en liknande utmaning?

Vi hjälper gärna dig.