Offentlig sektor · 2014

E-tjänster gör det enkelt att starta eget!

Bolagsverket har i uppdrag att ge goda förutsättningar för näringslivet genom att skapa bra infrastruktur för tillväxt och ge människor de besked de behöver för att kunna förverkliga sina drömmar. I sin kanalstrategi är grundprincipen att styra kunderna till e-mötet, det digitala kundmötet, som kunderna ska uppleva snabbt, enkelt och att det blir rätt.

Om Bolagsverket

Bolagsverket granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Bolagsverket samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande.

www.bolagsverket.se

Allt står på hemsidan, men vad är viktigast för mig? Kund om Bolagsverkets e-tjänster.

Utmaning

Bolagsverkets e-tjänster är utvecklade vid olika tillfällen under lång tid med tidigare bristande koordinering, och dagens tjänsteutbud består därför av många olika fristående tjänster som saknar ett helhetsgrepp. Bolagsverket har med hjälp av Transformator Design och utifrån ett kundperspektiv fått nya insikter inför en ompaketering av befintliga e-tjänster.

Resultat

Genom att kartlägga hur Bolagsverkets olika kunder rör sig, vilka deras grundläggande behov är och identifiera var det finns tydliga utvecklingsområden kunde Transformator Design ta fram förslag på basfunktioner och tydliga lösningar för en ny paketering av Bolagsverkets e-tjänster samt hjälpa till att ta fram en prioritering och färdplan med utgångpunkt över vad som bör initieras först och vilka förändringar som kommer att ha störst kundvärde.

Gustav Gullberg

Kund & marknad · Ledning & stöd

Vice vd/strateg
+46 70 886 01 37
gustav.gullberg@transformatordesign.se