Bank & finans · 2015

En behovsbaserad internetbank

Handelsbanken ville inte göra en traditionell internetbank. Istället ville de skapa en internetbank baserad på kundbehov. Nyckeln för att lyckas var att lära känna sina kunder på djupet och förstå hur de kunde skapa digitala tjänster utifrån kundkunskap. Idag har de lanserat en behovsbaserad internetbank till sina företagskunder – digitala tjänster samskapade med sina företagskunder.

Om Handelsbanken

Handelsbanken är en fullsortimentsbank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Banken grundades 1871 och har i dag drygt 11 000 medarbetare samt verksamhet i sammanlagt 25 länder.

www.handelsbanken.se

Nu vet man ju alltid vart man ska klicka. Kund om den nya internetbanken.

Utmaning

För att kunna skapa digitala banktjänster som Handelsbankens företagskunder efterfrågade var Handelsbanken tvungna att lära känna sina företagskunder på djupet. Först när Handelsbanken förstod sina företagskunders behov, drivkrafter och förväntningar kunde de påbörja arbetet med att skapa en behovsbaserad internetbank.

Resultat

Vi hjälpte Handelsbanken att förstå sina företagskunder på djupet och identifierade olika kundbehov. Utifrån de olika behovsgrupperna skapade vi kundcentrerade koncept på hur internetbankens tjänster borde se ut och fungera. Vi tog fram konkreta skisser som tydligt visar hur navigering, funktion, flöde och varumärke bör presenteras utifrån kundernas behov, logik och förväntningar.

Handelsbanken har implementerat banktjänster som är baserat på detta projekts insikter och koncept.

Nicklas Lemon

Kund & marknad

Strateg
+46 72 500 95 40
nicklas.lemon@transformatordesign.se

Står du inför en liknande utmaning?

Vi hjälper dig gärna.