Offentlig sektor · 2015

Ökad trygghet med ökad kunskap

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en utbildning för vård- och omsorgspersonal till syfte att förebygga våld mot äldre. Socialstyrelsen tog hjälp av oss för att ta reda på hur de på bästa sätt kan få deltagarna att förstå, uppskatta och ha nytta av utbildningen. 

Om Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig förvaltningsmyndighet för verksamheter inom hälso-sjukvård, socialtjänst och annan medicinsk verksamhet.

socialstyrelsen.se

“Efter utbildningen händer ingenting, det behövs tid till reflektion och praktik” Insikt från en deltagare som belyser behovet av uppföljning efter avslutad utbildning

Utmaning

Att utforma en utbildning är svårt. För att försäkra om att utbildningen landar rätt hos deltagarna måste varje individ få den kunskap som just den behöver. Utbildningen måste därför innehålla relevant information och anpassas för att på bästa sätt tillgodose deltagaren före, under och efter utbildningen. Vi blev tvungna att ta reda på vad det fanns det för drivkrafter hos deltagarna och vad det fanns för hinder. Samt, vilka verktyg skulle behövas för att nå målet med utbildningen?

Resultat

För att svara på frågorna genomfördes det flera djupintervjuer med målgruppen. På så sätt kunde vi sammanställa insikter från deltagarna och kartlägga behoven som fanns. Därefter kunde vi utforma bra förslag på utveckling av utbildningen efter målgruppens behov och direkta önskemål. Att se till den kunskap som redan fanns hos deltagarna möjliggjorde det även för vidareutveckling av utbildningen på individnivå. Information om utbildningen finns nu tillgänglig på Scocialstyrelsens webbsida – socialstyrelsen.se/aldre/valdmotaldre

Står du inför en liknande utmaning?

Vi hjälper dig gärna.