Bank & finans · Offentlig sektor · 2015

Detta vill kunderna veta om pension!

Tycker du att det är svårt med pension? Du är inte ensam. Intresset och kunskapen kring pension är idag väldigt lågt och många tycker det är svårt att göra kloka pensionsval och förstå vad man egentligen får ut när man har slutat jobba. Men detta vill Statens tjänstepensionsverk (SPV) ändra på och bad oss att hjälpa dem!

Om Statens tjänstepensionsverk

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. De ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen och i deras uppdrag ingår också att räkna ut pensionspremier samt att leverera prognoser och statistik till regeringen.

"Alla förklarar systemet, men jag vill veta hur mycket jag kommer att få!" Kunden upplever att det finns ett överflöd av pensionsinformation, men vad gäller för mig? Information utan kundens logik väcker varken intresse eller engagemang.

Utmaning

Det ska vara lätt för privatpersoner att gå i pension med SPV! Därför var vi tvungna att förstå SPV:s kunder på djupet. Vad har kunderna för drivkrafter, behov och beteende? På vilket sätt och på vilken nivå vill de att tjänstepensioninformation ska vara utformad för att vara lätt att ta till sig? Först när vi förstod detta kunde vi hjälpa SPV att övergå till kundcentrerad tjänstepaketering över alla kanaler.

Resultat

Idag finns det mycket allmän information kring hur pensionssystemet fungerar men det kunderna efterfrågar är skräddarsydd information; vad gäller för mig? Hur mycket kommer jag att få ut? Och vilka val kan jag göra? De saknar även att lätt få överblick över sin pension, och verktyg för att förstå hur de kan disponera sin pension. Därför tog vi fram ett digitalt planeringsverktyg. Verktyget hjälper SPV:s kunder att få tydlig översikt över sina utbetalningar och gör det enkelt att förstå hur de kan disponera sina pengar.

Anette Olovborn

Kund & marknad

Strateg/servicedesigner
+46 73 346 28 69
anette.olovborn@transformatordesign.se

Står du inför en liknande utmaning?

Vi hjälper gärna dig.