Vård & hälsa · 2012

Så här går det till när du ska sluta röka!

Att sluta röka är sällan lätt, därför ville Pfizer förstå hur processen att sluta röka såg ut. I detta projekt undersökte vi hur rökavvänjning går till och tog fram kundresan: Att sluta röka. Att jobba kundcentrerat ingick i ett större arbete som Pfizer påbörjat under initiativet ”Inte bara läkemedel”, med innebörden att göra en förflyttning från att sälja läkemedel till att erbjuda kundcentrerade helhetslösningar.

Om Pfizer

Pfizer är ett av världens största läkemedelsföretag med mer än 90000 medarbetare i över 150 länder och en gemensam vision om att skapa fler år till livet och mer liv till åren.

www.pfizer.se

Det spelar ingen roll vad jag säger de lyssnar inte Förskrivande läkare om rökavvänjning

Utmaning

Läkemedelsföretaget Pfizer ville förstå hur processen för rökavvänjning såg ut för både förskrivande läkare, sjuksköterskor och personer som använt/använde tobak. Man ville även förstå hur det receptbelagda läkemedlet för rökavvänjning, Champix, kunde kombineras med relevanta kringtjänster för att uppnå största kundnöjdhet.

Resultat

Vi tog fram kundinsikter kring Pfizers erbjudanden för rökavvänjning och utifrån kundinsikterna skapade vi en kundresa kring processen rökavvänjning och hur det är att sluta röka. På detta sätt kunde vi peka på vilka erbjudanden och aktiviteter som Pfizer borde göra och erbjuda utifrån ett kundperspektiv.

 

 

Anette Olovborn

Kund & marknad

Strateg/servicedesigner
+46 73 346 28 69
anette.olovborn@transformatordesign.se