Transformator Design / Utbildning / För din verksamhet – Introduktion, 3 dagar

Introduktion, 3 dagar

Vår verksamhetsanpassade introduktionskurs riktar sig till verksamheter som vill arbeta mer kundcentrerat. Under kursen lär ni er grunderna i servicedesign och får argument, metoder och verktyg för ett kundcentrerat arbetsätt. Vi tittar också på hur ni kan använda det ni har lärt er i er vardag. Vad finns det för hinder, förutsättningar och möjligheter intern för att arbeta kundcentrerat och möta både era kunders och er organisations behov?

Vi tror mycket på att ”lära genom att göra” därför varvar kursen teori med praktiska moment, där ni i grupp får testa och prov de verktyg och metoder vi går igenom.

Mervärden som våra kursdeltagare ofta nämner är att de genom kursen fått teambuilding och en tydlig gemensam plattform att arbeta ifrån.

Under kursen får du

  • Testa och observera en tjänst
  • Göra intervjuer med riktiga kunder
  • Kartlägga kundens aktiviteter med hjälp av en kundresekarta
  • Utveckla tjänst utifrån kundbehov
  • Samskapa lösningar med kund
  • Kommunicera och paketera kundinsikter
  • Förståelse för hur ni kan använda er av metoden i er verksamhet
På en skala 1–10 så ger jag kursen 10. En helt fantastisk utbildning som var väldigt varierande och gav mig mycket utrymme till eget reflekterande Kursdeltagare från SEB, hösten 2015

DU LÄR DIG GENOM ATT SJÄLV PROVA PÅ ALLA STEG I VÅR ITERATIVA PROCESS

DET HÄR HÄNDER UNDER DE TRE DAGARNA

Lär mer om upplägget

 

DAG 1

Vi börjar dagen med en genomgång av vad kundcentrerad servicedesign är, vad det ger och hur det går till i praktiken. Resten av dagen arbetar vi i mindre grupper och provar på att göra kundobservationer, kundresa och att idégenerera på kundbehov. Fokus för dagen är att testa och förstå verktyg. Vi kommer att undersöka en befintlig tjänst och utgå från en persons upplevelse av tjänsten.

DAG 2

Fokus för dag 2 är att, djupa i förståelse kring kundens resa och vidareutveckla tankar och idéer tillsammans med flera kunder. Vi kommer ta fram ett triggermaterial med samtalsguide och göra ett flertal kundinteraktioner ute på stan. Under eftermiddagen kommer vi att paketera materialet och prata om hur man på ett bra sätt kommunicerar kundens upplevelse av tjänsten, kundens behov och lösningsförslag.

HEMLÄXA

Som avslutning på dagen tilldelas kursdeltagarna en hemuppgift som ligger till grund för arbetet under dag 3.
Syftet med hemläxan är att kursdeltagarna ska börja reflektera över metod och verktyg de lärt sig under dag 1 och 2. Hur kan  kunskapen appliceras i verksamheten? Vilka utmaningar och möjligheter skapas genom arbetssättet?

DAG 3
Redovisning av hemuppgiften följt av gemensam utvärdering och reflektion kring hur ni som företag kan jobba vidare med servicedesign i verksamheten. Under dag 3 finns det även möjlighet att prova på verktyg som hjälper verksamheten att koppla kundinsikter/kundresan till interna aktiviteter i verksamheten, tex Tjänstekartan.

Slutgiltigt upplägg för hemläxan och dag 3 gör vi gärna tillsammans med er så att det så bra som möjligt fungerar i er verksamhet.

VAD SÄGER TIDIGARE KURSDELTAGARE

”Tack för all inspiration och utmaning som ni gett oss. Jag är övertygad om att de här dagarna kommer att betyda enormt mycket för vårt fortsatta och framtida jobb med att verkligen LYSSNA på vad kunderna har för behov. Dessutom en fantastiskt kul teambuilding!”

Kerstin Sjöstrand, Chef, Affärsservice, SEB Pension & Försäkring

Kursinformation

Det här ingår
Material, mallar och verktyg som ni direkt kan använda i er egen organisation efter avslutad kurs.

Rekommenderat maxantal per utbildningstillfälle är 16 personer.

Låter det intressant?
Skicka gärna en förfrågan via kontaktformuläret. Så kan vi tillsammans titta på vilka verksamhetsutmaningar ni står inför och vad ni vill uppnå med er utbildningssatsning.

Kursavgiften faktureras i förskott och ska vara Transformator Design tillhanda mot faktura 30 dagar netto.

Avbokning och inställda kurser
Om avbokning sker senast två veckor före start återbetalas halva kursavgiften. Vid avbokning senare än två veckor innan kursstart sker ingen återbetalning, men det ges alltid möjlighet att boka om till ett senare kurstillfälle om platser finns. Avbokning skall ske skriftligen. Transformator Design förbehåller sig rätten att ställa in ett program varvid erlagda kursavgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Stefan Borell

Servicedesign

Servicedesigner/utbildningsansvarig

+46 76 345 56 67
stefan.borell@transformatordesign.se

Jag vill bli kontaktad för mer information