Publicerad: 2017-12-21
Frukost

1 februari 2018
Frukostseminarium

Hur ökar vi återvinning och återbruk för att gå mot ett cirkulärt samhälle?

inbjudanwebb

 

Välkommen på frukostseminarium den 1 februari! Hur kan man genom faktorer så som kommunikation, miljö, arkitektur och design uppmuntra till ökad återvinning? Årets första #tdfrukost ger dig nya insikter om hur man med servicedesign kan effektivisera och förändra upplevelsen av återvinning.

Allt fler krav ställs på hållbarhet idag – från staten, från människor och inte minst från miljön. Med detta kommer utmaningen att tillfredsställa de behov som finns och att få fler att uppleva återvinning och återbruk som värdefullt, nödvändigt och enkelt! Vi har bjudit in några av Sveriges ledande företag inom återbruk och återanvändning för att diskutera framtidens affärsmöjligheter och framgångsfaktorer för ökat återbruk.

Detta handlar frukosten om:

Case: SÖRAB och Stockby Returpark

  •  Avfallsbolaget SÖRAB ville förstå hur de kunde bygga en returpark som både är effektiv och som uppmuntrar besökarna att sortera soporna på ett hållbart sätt. Genom att tillämpa servicedesignmetoder kunde SÖRAB använda kundinsikter till att bättre förstå besökarnas behov. Under frukosten kommer vi fråga hur SÖRAB gick till väga samt hur ska en returpark utformas och se ut så att kunderna tycker att är enkelt att återvinna och lätt att göra rätt? 

Avslutande panelsamtal:

  • Hur går vi framåt mot ett mer cirkulärt samhälle med mer återanvändning och återbruk? Avslutande panelsamtal med SÖRABs VD Johan Lausing, Blockets hållbarhetsansvarige Linnea Aguero samt Myronas VD Caroline Andermatt.

Datum: 1 februari 2018
Tid: kl. 08:00-09:00 (frukost från 07:30)
Plats: Hos Transformator Design, Götgatan 19, 1tr. 116 46 Stockholm.
Talare: Johan Lausing, vd på SÖRAB, Caroline Andermatt, vd på Myrona, Linnéa Aguero, Hållbarhetsansvarig på Blocket, samt Stina Behrens, hållbarhetsstrateg och servicedesigner och Marcelle Ghaoui, servicedesigner på Transformator Design.
För vem: Denna frukost är främst för våra befintliga och framtida kunder men i mån av plats välkomnar vi alla.

Anmäl dig via formuläret nedan.
(Sista anmälningsdag är den 29 januari – begränsat antal platser)