Utbildning
Lär dig arbeta kundcentrerat

På våra utbildningar får du lära dig att arbeta kundcentrerat – på riktigt! Servicedesign är ett angreppssätt för att utveckla tjänster och verksamheter där utgångspunkten är kunden. Genom vår metod involveras kunden i utvecklingsprocessen och förutsättningar för lösningar som möter både kundens och verksamhetens behov skapas.

Över 700 personer från 33 organisationer inom branscherna finans, telekom, hälsa, kultur och offentlig förvaltning har utbildat sig hos oss. Våra utbildningar finns både som öppna för alla och anpassade för just din verksamhet.

Nu håller vi utbildningar i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Lär dig verktyg och metoder för ett kundcentrerat arbetssätt

Nästa kurstillfälle
21-22 februari i Stockholm, 7-8 mars i Malmö och 18-19 april i Göteborg

Lär dig grunderna i kundcentrerad servicedesign: angreppssätt, metod och verktyg.

Läs mer